Nyhetsbrev och information

Styrelsen går regelbundet ut med information och nyhetsbrev. Fortfarande distribueras nyhetsbreven i brevlådorna, men vår ambition är att på sikt endast kommer att finnas tillgängliga via hemsidan.

INFORMATION-FRAN-STYRELSEN-I-MARSKALKEN-1-oktober-2020