Andrahandsuthyrning

Det är tillåtet att hyra ut sin bostadsrätt i andra hand enligt reglerna i stadgarna. Utöver dessa regler ska en ansökan för andrahandsuthyrning lämnas in till styrelsen innan godkännade ges.

Ansökan om andrahandsuthyrning ska göras via Simplekos portal. På så sätt säkerställer vi att det är rätt person som skickat in ansökan och hela processen går snabbare och med mindre administration.

Ansökan om andrahandsuthyrning via Simplekos portal

Som medlem loggar du in på din lägenhet via följande adress:

https://www.simpleko.se/for-kunder/for-boende/

Där skapar du en digital ansökan om andrahandsuthyrning som sedan går direkt till styrelsen i systemet för vidare hantering. Du får sedan en notis när ansökan är hanterad. Snabbt och enkelt!

Föreningen tar ut en avgift för andrahandsuthyrning i enlighet med stadgarna.

Avtal om uthyrning av bostadsrättslägenhet i andra hand

Det finns många kontraktsmallar för när en bostadsrättshavare upplåter sin lägenhet i andra hand. Här är en variant som fungerar bra. Avtalet avser endast uthyrning till bostadsändamål.

Andrahandsuthyrning eller inneboende?

Det är skillnad på andrahandsuthyrning och att ha inneboende. Vid inneboende bor medlemmen själv kvar medan vid andrahandsuthyrning bor medlemmen på annan adress. Observera att det inte är tillräckligt att ”spärra av” en del av lägenheten medan man själv bor på annan adress för att det ska räkna som inneboende.