Ordningsregler

Styrelsen har tagit fram ordningsregler för boende i Marskalken 1. Det är viktigt att ta del av dessa och om det finns något som inte verkar helt klart, så kontaktar du Styrelsen för klargörande.