Årsredovisningar

Räkenskapsåret för BRF Marskalken nr 1 sammanfaller med kalenderåret, det vill säga 1 januari till sista december. Föregående års redovisning publiceras i samband med årsstämman som brukar vara under maj eller juni månad.

* webbportalen accepterar tyvärr inte uppladdning av den digitalt signerade årsredovisningen. Den som önskar få det signerade dokumentet kan skicka förfrågan till styrelsens mejladress.