Lägenhetsnummer

Marskalken 1 har en historisk lägenhetsnumrering som ger information om uppgång, våning och antal rum. Denna numrering är översatt till den numrering som krävs av myndigheter.