Underhållsplan

Styrelsen har en uppdaterad underhållsplan, som tagits fram i samarbete med den tekniska förvaltaren.