Bredband och TV

Marskalken 1 har ett modernt bredband med hög hastighet både uppströms och nedströms (1000/1000). Föreningen har avtal om gruppanslutning till Bredband 2, och där kostnaden för bredbandet från den 1 april 2020 ingår i avgiften till bostadsrättsföreningen. 

Gruppanslutningen innebär i förlängningen ett bättre internet till en avsevärt lägre kostnad. Det innebär också att du inte behöver teckna ett eget internetabonnemang, då avgiften för internet ingår i avgiften till bostadsrättsföreningen från och med den 1 april 2020.

Utöver Bredband 2 finns även Bredbandsbolaget/Telenor i föreningens nät, och kan förutom internet (till en extra kostnad) liksom Bredband 2 även erbjuda telefoni. Observera att det är så kallad internettelefoni, som inte säkerställer trygghetslarm vid elavbrott.

För TV har föreningen Tele 2. I månadsavgiften/hyran ingår ett basutbud, som omfattar de vanligaste kanalerna med bland annat TV1, TV2, TV3, TV4, Kanal5, TV6, TV7, TV8, Kanal9, TV10, TV11, till detta finns en del andra kanaler. Detta kan kompletteras hos Tele 2.