Info för mäklare

”Mäklarbild” och ansökan om medlemskap i föreningen

Föreningen har digital hantering av mäklarbilder och medlemsansökningar via vår ekonomiske förvaltare:

https://www.simpleko.se/for-kunder/for-maklare2/

Bostadsrättsförening: Brf Marskalken 1 i Solna
Organisationsnummer: 769604-1602

När du får din mäklarbild kan du ladda ned aktuell årsredovisning, stadgar samt ekonomisk plan via Simplekos portal. Det är även via portalen ni laddar upp ansökan om medlemskap i föreningen.

Svar på vanliga frågor som inte står att läsa i stadgar eller årsredovisning

Vad ingår i avgiften?

Värme, vatten, varmvatten, förråd. Obligatoriskt tillägg om 37:- för kabelTV plus 47:- för bredband.

Leverantör för bredband och TV?
Bredband och TV

Vilka är fastighetsförvaltare och ekonomisk förvaltare?
Förvaltning

Ingår bostadsrättstilläggsförsäkring i avgiften?
Nej, varje bostadsrättsinnehavare behöver själv teckna bostadsrättstillägg.

Finns gemensamt elabbonnemang?
Nej, varje boende tecknar eget abbonnemang för hushållsel.

Gemensamma utrymmen?

 • Alla lägenheter har tillgång till källar- eller vindsförråd.
 • Det finns gemensamma tvättstugor samt tork- och mangelrum.
 • Cykelrum.
 • Gemensam stor uteplats på baksidan med planteringar, gräsytor, bänkar och bord. Mycket naturmark.
 • Grovsoprum och rum för matavfall.
 • Övernattningslägenhet med 5 sängplatser som boende kan boka för 300:- per natt.

Har föreningen tillgång till några parkerings- eller garageplatser?
Nej

Tar föreningen ut överlåtelseavgift och/eller pantsättningsavgift?
Föreningen tar ut överlåtelseavgift och pantsättningsavgift i enlighet med stadgarna § 8.

Godkänns juridisk person som medlem i föreningen?
Nej.

Godkänner föreningen delat ägande?
Varje medlemsansökan behandlas när den inkommer, men generellt har föreningen inget emot delat ägarskap.

Finns det några planerade avgiftshöjningar?
Det finns beslut om höjning av avgiften på 2,5% vid nästkomande årsskifte. Eventuellt kan avgiften komma att behöva höjas mer än så beroende på kostnadsläget, men inget beslut om detta finns i dagsläget.

Vilka renoveringar planeras inom 1-2 år?

 • Ventilationen behöver renoveras. Fastighetens senaste OVK år 2022 blev icke godkänd.
 • Dräneringen på framsidan kommer att behöva grävas om (baksidan är redan gjord), detta arbete är inte tidssatt.
 • Det finns fyra (av totalt sex) hissar som inte ännu är uppdaterade, inte heller detta arbete är tidssatt.

Stambyte?
Status stammarna.

Större genomförda renoveringar och underhåll (årtal avser då arbetet blev klart)

 • 2008 En övernattningslägenhet tillskapas
 • 2014 Nytt vattenreningssystem
 • 2015 Stamunderhåll (spolning och besiktning av föreningens samtliga avloppsstammar)
 • 2015 Rensning av tillufts- och frånluftsklimat
 • 2016 Förbättring av ventilationen
 • 2020 Digitala informationstavlor i alla portar
 • 2020 Upprustning av cykelrummen
 • 2020 Sanering av balkonger på fastighetens framsida från PCB och asbest. I samband med detta drogs el in på de balkonger där det inte redan fanns
 • 2021 Dränering av baksidan. I samband med detta renoverades trappen och portalen i port 36
 • 2021 Stamunderhåll (spolning och besiktning av föreningens samtliga avloppsstammar)
 • 2022 Övernattningslägenheten renoveras
 • 2022 Byte av två (av totalt sex) hissar
 • 2022 Byte av undercentral för vatten och fjärrvärme


Om fastigheten

Byggår: 1969

Uppvärmning: Fjärrvärme

Ventilation: Mekanisk till- och frånluft med roterande värmeväxlare och värmeåtervinning

Godkänns köksfläkt: Enbart kolfilter

Fönster: 2-glas

Hiss: Hiss finns från BV till 7 trappor. Hiss går ej ned i källaren eller upp på vinden.

Energideklaration och radonmätning: Energideklaration

Ventilationskontroll (OVK): Utförd 2022, icke godkänd.