Att bo i Marskalken 1

De flesta boende i Marskalken 1 innehar bostadsrätt och är medlemmar i föreningen. Det finns även en del hyresgäster.

Finns det något av informationen du inte förstår kan du kontakta Styrelsen.