Förvaltning

Marskalken 1 har valt att göra en så kallad outsourcing av ekonomisk och teknisk förvaltning. Anledningen är mycket enkel – det medför alldeles för hög kostnad att ha egen personal för detta, samt upprätthålla nödvändiga specialistkompetenser och certfieringar.

Teknisk förvaltning: Renew Service

Ekonomisk förvaltning: Simpleko