Energideklaration

Energideklarationen är uppdaterad per 2020-09-04 och är giltig till och med 2030-09-04.

Uppdatering september 2020: Uppdaterad energideklaration inklusive data om radonmätningar. Halten radon ligger under gällande gränsvärden.