Energideklaration

Energideklarationen är uppdaterad per april månad 2019 och är giltig till och med april 2029.

Uppdatering december 2019: Då ett fel infunnit sig i Boverkets beräkningsmodell, har en ny energideklaration tagits fram med rätt resultat.