Styrelsen

Styrelsens uppgift är att skapa förutsättningar för trivsamt boende, ta hand om den löpande förvaltningen av fastigheten och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Styrelsen väljs vid ordinarie årsstämma, som infaller normalt under maj eller juni månad, och konstitueras efter årsstämman.

Styrelsens gemensamma mejl.

Ordinarie ledamöter och suppleanter, valda vid ordinarie föreningsstämma 2023

NamnRoll i styrelsenPort
Said Kanniordförande38A
Bo Norellledamot, ekonomiansvarig36
Lene Sörensenledamot, sekreterare36
Carina Dannekerledamot, nycklar36
Johan Rundhledamot36
Alex Opreasuppleant34
Ramin Pourkavehsuppleant34