Styrelsen

Styrelsens uppgift är att skapa förutsättningar för trivsamt boende, ta hand om den löpande förvaltningen av fastigheten och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Styrelsen väljs vid ordinarie årsstämma, som infaller normalt under maj eller juni månad, och konstitueras efter årsstämman.

Skicka e-post genom att klicka på namnen.

Ordinarie ledamöter och suppleanter, valda vid ordinarie föreningsstämma 2021

NamnNummerRoll i styrelsenPort
Jimmy Blomqvist Larsson070-260 17 71ordförande, fastighet32B
Vivian Wolff0707-26 07 59ledamot, kassör38A
John Sjöström070-339 15 93ledamot, sekreterare38A
Carina Danneker070-550 58 72ledamot, nycklar36
Johan Rundh073-776 85 28ledamot36
Christian Berling076-390 52 06suppleant32A
Anders Mäcs070-883 99 13suppleant32A