Styrelsen

Styrelsens uppgift är att skapa förutsättningar för trivsamt boende, ta hand om den löpande förvaltningen av fastigheten och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Styrelsen väljs vid ordinarie årsstämma, som infaller normalt under maj eller juni månad, och konstitueras efter årsstämman.

Skicka e-post genom att klicka på namnen.

Ordinarie ledamöter, valda vid ordinarie föreningsstämma 2020

NamnNummerRoll i styrelsenPort
Jimmy Blomqvist Larsson070-260 17 71ordförande32B
Vivian Wolff0707-26 07 59kassör38A
John Sjöström070-339 15 93ledamot38A
Richard Tjörnhammar073-708 34 00ledamot32A
Johan Rundh073-776 85 28ledamot, fastighet36


Suppleanter, valda vid ordinarie föreningsstämma 2020

Carina Danneker070-550 58 72suppleant, nycklar36
Christian Berling076-390 52 06suppleant32A