Nyheter

Föreningens strategi gällande stambyte

Av: styrelsen, december 8, 2020

Våra stammar mår – trots sin ålder – bra!
Behovet av stambyte bestäms till syvende och sist utifrån en faktor: hur stammarna mår. I det sammanhanget spelar det mindre roll hur gamla de är i år räknat, utan det viktigaste är hur det faktiskt ser ut.

Vår förening har sedan 2005 låtit entreprenören Avloppsteknik underhålla våra stammar med en särskild metod och med ett visst intervall, och vi har även återkommande låtit inspektera stammarnas status. Vid de inspektioner som görs används såväl kamera som ultraljud för att bedöma status på godset, det vill säga hur mycket av stammens väggar som finns kvar. Utöver det har det också genomförts partiella stambyten, som innebär att vi passar på att byta stammar och/eller stickledningar när ett badrum eller kök ska renoveras. (Det är bland annat därför det är så viktigt att
man informerar föreningens styrelse i god tid innan man renoverar i sin lägenhet.)

Underhåll enligt plan
Underhållet av våra stammar sköts enligt en plan som innebär att vi vart 10:e år gör rent våra lodräta huvudstammar i respektive trappuppgång, och att vi vart femte år gör rent de stickledningar som går från varje lägenhet (kök och badrum) ut till dessa stora stammar.

I år (2021) har vi vi genomfört underhåll av stickledningar i samtliga lägenheter och om ytterligare fem år, 2026, är det återigen dags för underhåll av de stora stammarna, och så fortsätter cykeln.

Inspektionen 2017 gav positiva besked
Den senaste inspektionen av våra stammar genomfördes 2017. Då konstaterades det att våra stammars allmänkondition är i mycket gott skick. Det är till och med så att våra stammar är i generellt bättre skick än vad som är dagens standard för nybyggnation. Med det menas att våra stammar fortfarande har tjockare gods än helt nya stammar, vilket innebär att det fortfarande finns mycket att slita på.

Var går gränsen för stambyte?
Vad är det då som gör att våra stammar mår förhållandevis bra, och var går gränsen för när vi måste göra stambyte? Svaret på den första frågan är: återkommande underhåll, och att underhållet görs på ett sådant sätt att det inte åsamkar skada och onödigt slitage på ledningar och stammar.

Gränsen för när vi i vår förening måste genomföra stambyte har satts vid när det inte längre är möjligt att underhålla stammarna enligt den metod som används. En tumregel man kan använda är att gränsen går vid cirka 1,5 mm tjocklek på godset de större rören. Inspektionen 2017 visade att status i vår fastighet är i snitt 3,8 mm, och då ska tilläggas att snittet dras ned av ett fåtal ställen med sämre status, framför allt i nedre delen av fastigheten.

Inte aktuellt med stambyte på överskådlig tid
Rekommendationen är att vår förening börjar planera för stambyte (av det som då återstår att byta) när vi närmar oss strax under 2,5 mm i tjocklek. Detta beräknas för just vår fastighet att inte vara aktuellt inom de närmaste 10 åren, och antagligen inte ens de närmaste 20 åren. Detta förutsätter dock att vi fortsätter ta hand om våra stammar.

Läs mer

Så delas post ut under hissbytet

Av: styrelsen, oktober 25, 2021

Nu finns en lösning på hur posten kommer att delas ut under de veckor hissarna i 32A och 38A står still:

Brevbärarna delar ut post som vanligt upp till våning 4. På den våningen kommer de att lägga posten till boende på våning 5, 6 och 7 i tillfälliga postfack som kommer att ställas upp där.

Det gör att den som bor på någon av dessa våningar kan hämta sin post själv på våning 4, alternativt be någon granne eller familjemedlem göra detta.

Nycklar till postfack m m kommer att delas ut i god tid innan den 15 november, när hissarna i berörda portar stängs av.

Som tidigare meddelats kommer tidningarna att delas ut som vanligt.

/Styrelsen

Läs mer

Arbetet i portalen snart klart

Av: styrelsen, oktober 4, 2021

Nu är även arbetet i portalen snart färdigt – och som sista insats kommer trappan att få en stenbeläggning som gör att stegdjupet blir längre. Därefter kommer det att sättas upp räcken samt installeras en ramp för barnvagnar. Därefter är projektet som började sommaren 2020 äntligen klart.

/Styrelsen

Läs mer

Inför kommande hissbyte

Av: styrelsen,

Måndag den 15 november stängs hissarna i 32A och 38A av, och kommer inte att fungera förrän fredag 17 december.

Flera har frågat vad som händer med postutdelning i berörda trapphus under dessa veckor.

När det gäller tidningsbudet har vi hittat en lösning så att de kan dela ut tidningarna som vanligt. När det gäller postutdelningen pågår samtal med såväl PostNord som CityMail om en motsvarande lösning.

Vi återkommer med mer information när en sådan lösning finns på plats.

/Styrelsen

Läs mer

Nytt informationsbrev

Av: styrelsen, augusti 20, 2021

Nu finns ett nytt informationsbrev från styrelsen. Du hittar det som vanligt i din brevlåda eller här på hemsidan.

Läs mer

Uppsamlingsheat för stamunderhåll

Av: styrelsen, augusti 17, 2021

Fredagen den 27 augusti kommer Avloppsteknik tillbaka för att underhålla våra stammar.

Firman var här i våras för att spola i alla avlopp, och nu är det de lägenheter som då inte kunde ta emot besök samt de lägenheter som vid det tillfället inte förberett besöket tillräckligt som kommer att få besök. Totalt handlar det om ett 20-tal lägenheter i detta uppsamlingsheat. Samtliga berörda kommer att få ett brev hemskickat med information inför besöket.

/Styrelsen

Läs mer

Arbetet återupptas på baksidan

Av: styrelsen, augusti 9, 2021

Torsdag 26 augusti påbörjas arbetet med vår baksida. Då kommer bland annat dräneringen att ledas om och marken återställas.

Arbetet, som utförs av entreprenören Belink AB med AFRY (fd ÅF) som projektledare, kommer att pågå under större delen av hösten och beräknas vara klart under november månad.

Störande arbeten kan äga rum på vardagar mellan kl 08 och 16, främst under september månad.

/Styrelsen

Läs mer

Hissupphandling pågår

Av: styrelsen,

Just nu pågår en upphandling där föreningen väljer vilken firma som ska få i uppdrag att byta ut hissarna i 32A och 38A. Upphandlingen blir klar i början av september, och vi återkommer med mer information om hur bytet av hissarna kommer att gå till.
/Styrelsen

Läs mer

Digital årsstämma 15 juni

Av: styrelsen, juni 1, 2021

Även årets ordinarie föreningsstämma blir digital. Handlingarna har delats ut, och anmälan sker till ordf.marskalken1@gmail.com. Liksom förra året finns möjlighet att utse ombud alternativt poströsta för den som inte har möjlighet att vara med på stämman. /Styrelsen

Läs mer

Underhåll stickledningar 6-8 april

Av: styrelsen, mars 29, 2021

Som ett led i föreningens strategi för stamunderhåll är det nu dags för det femåriga underhållet av stickledningarna i varje lägenhet. Föreningens entreprenör Avloppsteknik har delat ut aviseringar till alla hushåll om vad som gäller och hur man lämnar in nycklar m m.

Läs mer

Höjd månadsavgift 1 april 2021

Av: styrelsen, januari 12, 2021

Från och med den 1 april 2021 höjs månadsavgiften med 2,5 procent. Mer information finns i det informationsbrev som delats ut till alla boende, och som även finns här på hemsidan.

Läs mer

Nytt bankgironummer

Av: styrelsen, december 8, 2020

Inom kort kommer de avgifter eller hyror som du betalar till föreningen att betalas till ett nytt konto – vårt eget bankgiro! Det nya kontonumret kommer att finnas på avierna från vår ekonomiska förvaltare Simpleko. OBS! Betalar du via autogiro uppdateras detta automatiskt.

Nytt är också att framtida avier kan komma via e-brevlådan Kivra, förutsatt att du har den tjänsten. Även då är det Simpleko som är avsändare. OBS! Vill du inte ha avin via Kivra måste du själv logga in och ta bort Simpleko som avsändare. Då kommer avin med posten i stället.

Läs mer

Viktigt angående balkongprojektet

Av: styrelsen, oktober 13, 2020

Med start måndag den 19 oktober kommer balkongprojektet att gå in i den avslutande fasen. Det innebär att samtliga boende som fått balkonger sanerade (gäller 81 av 89 lägenheter) kommer att få besök från hantverkare under de kommande veckorna.
Alla berörda lägenheter har fått information i brevlådan. Viktigt är att alla anmäler när de kan ta emot besök.

Läs mer

Cykelrensning genomförd

Av: styrelsen,

Nu är cykelrensningen genomförd! Totalt omhändertogs ett 10-tal omärkta cyklar. Saknar du din cykel har du nu 3 månader på dig att höra av dig till ReBicycle innan cykeln återvinns. Du når dem via info@rebicycle.se eller 0707777462.

Läs mer

Inför årsstämman 2020

Av: styrelsen, maj 22, 2020

Här kommer information inför årsstämman som går av stapeln den 30 juni 2020.

Uppdatering 2020-06-13:
Nu är stämmohandlingarna klara. Dessa har delats till alla boende, men finns också digitalt. Kontakta blomqvistlarsson@gmail.com om du behöver handlingarna digitalt.

Inför årsstämman
Givet läget med coronapandemin och den stora ovissheten när vi kan träffas som vanligt igen har styrelsen bestämt att inte ta några som helst risker.

Därför arrangeras inget fysiskt möte, utan mötet blir digitalt! 
Årets årsstämma blir således en digital sådan. Det som krävs för att delta är att du har en dator med högtalare eller hörlurar samt mikrofon, eller en surfplatta eller en så kallad smartphone med tillgång till internet. Vi återkommer med mer information i samband med kallelsen till årsstämman, inklusive ett par tillfällen i god tid innan stämman där de som vill kan testa tekniken tillsammans.

Samtidigt vet vi att alla inte kan vara med digitalt. Här erbjuder en ny och tillfällig lagstiftning två andra möjligheter: poströstning samt ombudsröstning.

Vi erbjuder därför poströstning för den som så önskar!
I samband med kallelsen kommer vi att dela ut ett poströstningsformulär, med tydliga instruktioner om hur du går till väga för att göra din röst hörd vid årsstämman via poströst. Dessa poströster kommer att behöva samlas in senast ett par dagar innan stämman.

Vi erbjuder även ombudsröstning för den som så önskar!

Detta är normalt inte möjligt, men nu finns som sagt en ny och tillfällig lag som gör detta möjligt just i år. Det innebär rent konkret att du som vill använda denna möjlighet kan utse någon annan att delta vid den digitala stämman i ditt ställe.
Den nya lagen innebär att:

  • Ett ombud med fullmakt kan företräda fler än en medlem.
  • Även personer utanför föreningen kan agera som ombud.

För att använda denna möjlighet krävs att en underskriven ombudsfullmakt fylls i och lämnas in till styrelsen ett par dagar innan stämman. Även här kommer mer information i samband med kallelsen.

Allt sammantaget är vår förhoppning att alla medlemmar som vill ges möjlighet att göra sin röst hörd på stämman, trots pågående coronapandemi.

OBS! Har du ett förslag till årsstämman? Lämna in en motion senast 3 juni!
Har du ett förslag som du vill att årsstämman ska ta ställning till? Välkommen att lämna in en motion! För att den ska kunna behandlas av stämman krävs dock att du lämnar in motionen senast onsdag den 3 juni, antingen i den vita brevlådan innanför porten på Johan Enbergs väg 36 eller via e-post till blomqvistlarsson@gmail.com.

Vill du ha stämmohandlingarna digitalt?
Meddela det i så fall till blomqvistlarsson@gmail.com, och var noga med att ange såväl ditt lägenhetsnummer som efternamn, så kommer vi inte att behöva trycka upp och dela ut pappersvarianten till just dig.

                     // Styrelsen i Brf Marskalken 1

Läs mer