Nyheter

Föreningens strategi gällande stambyte

Av: styrelsen, december 8, 2020

Våra stammar mår – trots sin ålder – bra!
Behovet av stambyte bestäms till syvende och sist utifrån en faktor: hur stammarna mår. I det sammanhanget spelar det mindre roll hur gamla de är i år räknat, utan det viktigaste är hur det faktiskt ser ut.

Vår förening har sedan 2005 låtit entreprenören Avloppsteknik underhålla våra stammar med en särskild metod och med ett visst intervall, och vi har även återkommande låtit inspektera stammarnas status. Vid de inspektioner som görs används såväl kamera som ultraljud för att bedöma status på godset, det vill säga hur mycket av stammens väggar som finns kvar. Utöver det har det också genomförts partiella stambyten, som innebär att vi passar på att byta stammar och/eller stickledningar när ett badrum eller kök ska renoveras. (Det är bland annat därför det är så viktigt att
man informerar föreningens styrelse i god tid innan man renoverar i sin lägenhet.)

Underhåll enligt plan
Underhållet av våra stammar sköts enligt en plan som innebär att vi vart 10:e år gör rent våra lodräta huvudstammar i respektive trappuppgång, och att vi vart femte år gör rent de stickledningar som går från varje lägenhet (kök och badrum) ut till dessa stora stammar.

I år (2021) har vi vi genomfört underhåll av stickledningar i samtliga lägenheter och om ytterligare fem år, 2026, är det återigen dags för underhåll av de stora stammarna, och så fortsätter cykeln.

Inspektionen 2017 gav positiva besked
Den senaste inspektionen av våra stammar genomfördes 2017. Då konstaterades det att våra stammars allmänkondition är i mycket gott skick. Det är till och med så att våra stammar är i generellt bättre skick än vad som är dagens standard för nybyggnation. Med det menas att våra stammar fortfarande har tjockare gods än helt nya stammar, vilket innebär att det fortfarande finns mycket att slita på.

Var går gränsen för stambyte?
Vad är det då som gör att våra stammar mår förhållandevis bra, och var går gränsen för när vi måste göra stambyte? Svaret på den första frågan är: återkommande underhåll, och att underhållet görs på ett sådant sätt att det inte åsamkar skada och onödigt slitage på ledningar och stammar.

Gränsen för när vi i vår förening måste genomföra stambyte har satts vid när det inte längre är möjligt att underhålla stammarna enligt den metod som används. En tumregel man kan använda är att gränsen går vid cirka 1,5 mm tjocklek på godset de större rören. Inspektionen 2017 visade att status i vår fastighet är i snitt 3,8 mm, och då ska tilläggas att snittet dras ned av ett fåtal ställen med sämre status, framför allt i nedre delen av fastigheten.

Inte aktuellt med stambyte på överskådlig tid
Rekommendationen är att vår förening börjar planera för stambyte (av det som då återstår att byta) när vi närmar oss strax under 2,5 mm i tjocklek. Detta beräknas för just vår fastighet att inte vara aktuellt inom de närmaste 10 åren, och antagligen inte ens de närmaste 20 åren. Detta förutsätter dock att vi fortsätter ta hand om våra stammar.

Läs mer

Styrelse vald vid årsstämman 23 maj 2023

Av: styrelsen, juni 5, 2023

Vid årsstämman den 23 maj valdes följande medlemmar till styrelsen för Brf Marskalken nr 1:

Ordinarie ledamöter:
Said Kanni, JEV38A
Carina Danneker, JEV36
Johan Rundh, JEV36
Lene Sörensen, JEV36
Bo Norell, JEV36

Suppleanter:
Alex Oprea, JEV34
Amy Unsworth, JEV32A

Stort tack till alla medlemmar som medverkade på stämman! Stort tack även till Vivian Wolff som efter 15 år i styrelsen nu har tackat för sig. Vivian är i stället numera med i valberedningen tillsammans med Anne-Marie Levén Endom, vilket vi är väldigt tacksamma för 🙂

Läs mer

Justerad avgift för övernattningsrummet

Av: styrelsen, januari 22, 2023

För att täcka ökade kostnader för förbrukningsmaterial mm, samt för att göra det enklare att hantera, så har styrelsen beslutat att justera kostnaden för bokning av övernattningsrummet.

Kostnaden är nu 300 kronor per natt, men samma pris alla årets dagar. Den som redan har en liggande bokning blir förstås debiterad enligt tidigare pris.

Tidigare har övernattningsrummet kostat 250 kronor per natt, alternativt 350 kronor under storhelger. Denna kostnad har varit densamma i många år.

Läs mer

Renew ny teknisk förvaltare från 1 januari

Av: styrelsen, januari 14, 2023

Styrelsen har under hösten genomfört upphandling av ny teknisk förvaltare och vi är mycket nöjda att nu kunna meddela att Renew Service tar över som teknisk förvaltare för BRF Marskalken 1 vid årsskiftet.

Från och med den 1/1 2023 ska alltså all felanmälan gå via Renew service (ej Nabo som tidigare).

Felanmälan görs med fördel via mobilappen Renew Ctrl. Vid felanmälan via appen kan du direkt följa alla uppdateringar i ärendet. Det är också möjligt att välja att ett ärende ska vara publikt så om du till exempel felanmäler klotter så kan även dina grannar se att det redan är felanmält.

Felanmälan kan också göras via telefon eller e-post enligt följande:

Telefon: 08 – 34 38 00 (knappval 1) Vardagar 08.00-17.00
E-post: felanmalan@renewservice.se

Läs mer

Avgiftshöjning från januari 2023

Av: styrelsen, december 4, 2022

Vi har nu gått igenom budget 2023 med vår ekonomiska förvaltare, och har kommit fram till att vi behöver höja avgifterna med 10% från januari 2023.

Vi har en sällan skådad situation med kraftiga kostnadsökningar. Höjda räntor, höjda elpriser, ökade fjärrvärmekostnader, dyrare vatten samt generell inflation på alla varor och tjänster som föreningen köper in. Föreningen har en bra kassa och låga lån, och det är vi mycket tacksamma för i det läge vi befinner oss i, men även vi behöver kompensera för ökade kostnader genom att höja avgifterna mer än tidigare aviserat för att gå runt (tidigare aviserat var 2,5% höjning).

Genom att öka avgifterna, minska kostnaderna, och öka andra intäkter så kan vi se till att vår förening även i fortsättningen är en förening med bra ekonomi vilket vi alla tjänar på i längden.

Läs mer

Nytt informationsbrev 28/11

Av: styrelsen,

Nu finns ett nytt informationsbrev från styrelsen. Det har delats ut till alla boende och finns även att ladda ned här på hemsidan.

Läs mer

Uppdaterat om värmen

Av: styrelsen, november 23, 2022

Det har framkommit att flera lägenheter inte uppnår 20 grader inomhus. Vi tar självfallet dessa uppgifter på största allvar, och vi har felanmält till teknisk förvaltare för utredning och åtgärd.

Konkreta åtgärder som gjorts är att vi har bytt en trasig tryckgivare och justerat upp värmekurvan ytterligare, vilket förhoppningsvis ska märkas ganska snabbt. Det verkar dessutom vara problem med uppvärmning av inluften, vilket främst påverkar boende högst upp.

Vi vill i sammanhanget vara supertydliga från styrelsens håll med att vi inte håller nere inomhustemperaturen för att spara pengar! Att föreningen behöver tänka mer på ekonomin betyder förstås inte att vi ska ha en dålig inomhusmiljö.

Stort tack till er som felanmält med uppmätta temperaturer. Det har hjälpt oss enormt i vår dialog med teknisk förvaltare.

Läs mer

Angående värmen

Av: styrelsen, september 26, 2022

Nu när det blivit höst och temperaturen kryper ned ute så har vi fått en del frågor gällande värmen.

Värmen är på och är inställd enligt normalkurva för Stockholm. Vi arbetar med vår tekniska förvaltare för justering av denna inställning då vi förstått att vissa upplever att de har det kallt hemma.

Folkhälsomyndighetens riktlinjer är att det ska vara åtminstone 20 grader inomhus mätt mitt i rummet 60 cm ovanför golvet. Vi har cirka 21-22 grader för tillfället.

Alla har det inte kallt, men vi har förstått att i vissa lägenheter når inte temperaturen upp till det önskade. Om någon skulle ha kallare än 20 grader så önskar vi att få reda på det som stöd i våra diskussioner med förvaltaren.

Skicka i sådana fall mejl till styrelsen med namn, lägenhetsnummer och uppmätt temperatur. Speciellt temperaturen är viktig att få med, ”kallt” är tyvärr svårt att agera på på samma sätt eftersom det är subjektivt.

Läs mer

Informationsbrev augusti

Av: styrelsen, augusti 28, 2022

Nu finns ett nytt informationsbrev. Det delas ut i allas brevlådor och finns även att läsa här på föreningens hemsida.

Läs mer

Dags för OVK 19-21 april

Av: styrelsen, april 6, 2022

Nu är det återigen dags för den s k OVK:n, eller obligatorisk ventilationskontroll. Under dessa dagar behöver vår entreprenör Nabo få tillgång till samtliga lägenheter för att kontrollera ventilationen m m. Mer info delas i brevlådorna.

Läs mer

Nytt datum för provtryck i JEV32A

Av: styrelsen, mars 3, 2022

Nu finns ett nytt datum för provtryck av ventilationen i JEV32A: 16-17 mars. Entreprenör är Bergefuhr, och berörda lägenheter kommer att få information i sina brevlådor.

Läs mer

OVK under mars månad

Av: styrelsen,

Vår förening är återigen ålagda att genomföra en så kallad OVK (Obligatorisk ventilationskontroll). Ansvarig entreprenör är Nabo, som kommer att avisera i samtliga brevlådor inför genomförandet. Precis som tidigare måste de få tillgång till samtliga lägenheter för att vi ska få godkänt på OVK:n.

Läs mer

Nytt informationsbrev från styrelsen

Av: styrelsen, januari 24, 2022

Nu finns ett nytt informationsbrev från styrelsen. Du hittar det här på webben samt att det delas ut i samtliga brevlådor. /Styrelsen

Läs mer

Storstädning i tvättstugan onsdag 26 jan

Av: styrelsen,

På grund av en storstädning i hela tvättstugekorridoren kommer det inte vara möjligt att boka tvättstugetid den dagen, förutom det pass som börjar kl 19.00. /Styrelsen

Läs mer

Avgiftshöjning 1 april 2022

Av: styrelsen, december 21, 2021

Styrelsen i Brf Marskalken nr 1 har beslutat att månadsavgiften till föreningen höjs med 2,5 procent från och med den 1 april 2022. Höjningen motsvarar cirka 100 kr mer i månaden för en lägenhet med cirka 4000 kr i månadsavgift.

Styrelsen har utöver det beslutat om en årlig höjning av avgiften med samma procentsats, med start 1 januari 2023.

Mer information om avgiftshöjningen finns i nyhetsbrevet för december 2021.

Läs mer

Så delas post ut under hissbytet

Av: styrelsen, oktober 25, 2021

Nu finns en lösning på hur posten kommer att delas ut under de veckor hissarna i 32A och 38A står still:

Brevbärarna delar ut post som vanligt upp till våning 4. På den våningen kommer de att lägga posten till boende på våning 5, 6 och 7 i tillfälliga postfack som kommer att ställas upp där.

Det gör att den som bor på någon av dessa våningar kan hämta sin post själv på våning 4, alternativt be någon granne eller familjemedlem göra detta.

Nycklar till postfack m m kommer att delas ut i god tid innan den 15 november, när hissarna i berörda portar stängs av.

Som tidigare meddelats kommer tidningarna att delas ut som vanligt.

/Styrelsen

Läs mer

Arbetet i portalen snart klart

Av: styrelsen, oktober 4, 2021

Nu är även arbetet i portalen snart färdigt – och som sista insats kommer trappan att få en stenbeläggning som gör att stegdjupet blir längre. Därefter kommer det att sättas upp räcken samt installeras en ramp för barnvagnar. Därefter är projektet som började sommaren 2020 äntligen klart.

/Styrelsen

Läs mer

Inför kommande hissbyte

Av: styrelsen,

Måndag den 15 november stängs hissarna i 32A och 38A av, och kommer inte att fungera förrän fredag 17 december.

Flera har frågat vad som händer med postutdelning i berörda trapphus under dessa veckor.

När det gäller tidningsbudet har vi hittat en lösning så att de kan dela ut tidningarna som vanligt. När det gäller postutdelningen pågår samtal med såväl PostNord som CityMail om en motsvarande lösning.

Vi återkommer med mer information när en sådan lösning finns på plats.

/Styrelsen

Läs mer

Nytt informationsbrev

Av: styrelsen, augusti 20, 2021

Nu finns ett nytt informationsbrev från styrelsen. Du hittar det som vanligt i din brevlåda eller här på hemsidan.

Läs mer

Uppsamlingsheat för stamunderhåll

Av: styrelsen, augusti 17, 2021

Fredagen den 27 augusti kommer Avloppsteknik tillbaka för att underhålla våra stammar.

Firman var här i våras för att spola i alla avlopp, och nu är det de lägenheter som då inte kunde ta emot besök samt de lägenheter som vid det tillfället inte förberett besöket tillräckligt som kommer att få besök. Totalt handlar det om ett 20-tal lägenheter i detta uppsamlingsheat. Samtliga berörda kommer att få ett brev hemskickat med information inför besöket.

/Styrelsen

Läs mer

Arbetet återupptas på baksidan

Av: styrelsen, augusti 9, 2021

Torsdag 26 augusti påbörjas arbetet med vår baksida. Då kommer bland annat dräneringen att ledas om och marken återställas.

Arbetet, som utförs av entreprenören Belink AB med AFRY (fd ÅF) som projektledare, kommer att pågå under större delen av hösten och beräknas vara klart under november månad.

Störande arbeten kan äga rum på vardagar mellan kl 08 och 16, främst under september månad.

/Styrelsen

Läs mer

Hissupphandling pågår

Av: styrelsen,

Just nu pågår en upphandling där föreningen väljer vilken firma som ska få i uppdrag att byta ut hissarna i 32A och 38A. Upphandlingen blir klar i början av september, och vi återkommer med mer information om hur bytet av hissarna kommer att gå till.
/Styrelsen

Läs mer

Digital årsstämma 15 juni

Av: styrelsen, juni 1, 2021

Även årets ordinarie föreningsstämma blir digital. Handlingarna har delats ut, och anmälan sker till ordf.marskalken1@gmail.com. Liksom förra året finns möjlighet att utse ombud alternativt poströsta för den som inte har möjlighet att vara med på stämman. /Styrelsen

Läs mer

Underhåll stickledningar 6-8 april

Av: styrelsen, mars 29, 2021

Som ett led i föreningens strategi för stamunderhåll är det nu dags för det femåriga underhållet av stickledningarna i varje lägenhet. Föreningens entreprenör Avloppsteknik har delat ut aviseringar till alla hushåll om vad som gäller och hur man lämnar in nycklar m m.

Läs mer

Höjd månadsavgift 1 april 2021

Av: styrelsen, januari 12, 2021

Från och med den 1 april 2021 höjs månadsavgiften med 2,5 procent. Mer information finns i det informationsbrev som delats ut till alla boende, och som även finns här på hemsidan.

Läs mer

Nytt bankgironummer

Av: styrelsen, december 8, 2020

Inom kort kommer de avgifter eller hyror som du betalar till föreningen att betalas till ett nytt konto – vårt eget bankgiro! Det nya kontonumret kommer att finnas på avierna från vår ekonomiska förvaltare Simpleko. OBS! Betalar du via autogiro uppdateras detta automatiskt.

Nytt är också att framtida avier kan komma via e-brevlådan Kivra, förutsatt att du har den tjänsten. Även då är det Simpleko som är avsändare. OBS! Vill du inte ha avin via Kivra måste du själv logga in och ta bort Simpleko som avsändare. Då kommer avin med posten i stället.

Läs mer

Viktigt angående balkongprojektet

Av: styrelsen, oktober 13, 2020

Med start måndag den 19 oktober kommer balkongprojektet att gå in i den avslutande fasen. Det innebär att samtliga boende som fått balkonger sanerade (gäller 81 av 89 lägenheter) kommer att få besök från hantverkare under de kommande veckorna.
Alla berörda lägenheter har fått information i brevlådan. Viktigt är att alla anmäler när de kan ta emot besök.

Läs mer

Cykelrensning genomförd

Av: styrelsen,

Nu är cykelrensningen genomförd! Totalt omhändertogs ett 10-tal omärkta cyklar. Saknar du din cykel har du nu 3 månader på dig att höra av dig till ReBicycle innan cykeln återvinns. Du når dem via info@rebicycle.se eller 0707777462.

Läs mer

Inför årsstämman 2020

Av: styrelsen, maj 22, 2020

Här kommer information inför årsstämman som går av stapeln den 30 juni 2020.

Uppdatering 2020-06-13:
Nu är stämmohandlingarna klara. Dessa har delats till alla boende, men finns också digitalt. Kontakta blomqvistlarsson@gmail.com om du behöver handlingarna digitalt.

Inför årsstämman
Givet läget med coronapandemin och den stora ovissheten när vi kan träffas som vanligt igen har styrelsen bestämt att inte ta några som helst risker.

Därför arrangeras inget fysiskt möte, utan mötet blir digitalt! 
Årets årsstämma blir således en digital sådan. Det som krävs för att delta är att du har en dator med högtalare eller hörlurar samt mikrofon, eller en surfplatta eller en så kallad smartphone med tillgång till internet. Vi återkommer med mer information i samband med kallelsen till årsstämman, inklusive ett par tillfällen i god tid innan stämman där de som vill kan testa tekniken tillsammans.

Samtidigt vet vi att alla inte kan vara med digitalt. Här erbjuder en ny och tillfällig lagstiftning två andra möjligheter: poströstning samt ombudsröstning.

Vi erbjuder därför poströstning för den som så önskar!
I samband med kallelsen kommer vi att dela ut ett poströstningsformulär, med tydliga instruktioner om hur du går till väga för att göra din röst hörd vid årsstämman via poströst. Dessa poströster kommer att behöva samlas in senast ett par dagar innan stämman.

Vi erbjuder även ombudsröstning för den som så önskar!

Detta är normalt inte möjligt, men nu finns som sagt en ny och tillfällig lag som gör detta möjligt just i år. Det innebär rent konkret att du som vill använda denna möjlighet kan utse någon annan att delta vid den digitala stämman i ditt ställe.
Den nya lagen innebär att:

  • Ett ombud med fullmakt kan företräda fler än en medlem.
  • Även personer utanför föreningen kan agera som ombud.

För att använda denna möjlighet krävs att en underskriven ombudsfullmakt fylls i och lämnas in till styrelsen ett par dagar innan stämman. Även här kommer mer information i samband med kallelsen.

Allt sammantaget är vår förhoppning att alla medlemmar som vill ges möjlighet att göra sin röst hörd på stämman, trots pågående coronapandemi.

OBS! Har du ett förslag till årsstämman? Lämna in en motion senast 3 juni!
Har du ett förslag som du vill att årsstämman ska ta ställning till? Välkommen att lämna in en motion! För att den ska kunna behandlas av stämman krävs dock att du lämnar in motionen senast onsdag den 3 juni, antingen i den vita brevlådan innanför porten på Johan Enbergs väg 36 eller via e-post till blomqvistlarsson@gmail.com.

Vill du ha stämmohandlingarna digitalt?
Meddela det i så fall till blomqvistlarsson@gmail.com, och var noga med att ange såväl ditt lägenhetsnummer som efternamn, så kommer vi inte att behöva trycka upp och dela ut pappersvarianten till just dig.

                     // Styrelsen i Brf Marskalken 1

Läs mer