Digital årsstämma 15 juni

Även årets ordinarie föreningsstämma blir digital. Handlingarna har delats ut, och anmälan sker till ordf.marskalken1@gmail.com. Liksom förra året finns möjlighet att utse ombud alternativt poströsta för den som inte har möjlighet att vara med på stämman. /Styrelsen

Av: styrelsen, juni 1, 2021
Tillbaka