OVK under mars månad

Vår förening är återigen ålagda att genomföra en så kallad OVK (Obligatorisk ventilationskontroll). Ansvarig entreprenör är Nabo, som kommer att avisera i samtliga brevlådor inför genomförandet. Precis som tidigare måste de få tillgång till samtliga lägenheter för att vi ska få godkänt på OVK:n.

Av: styrelsen, mars 3, 2022
Tillbaka