Inför årsstämman 2020

Här kommer information inför årsstämman som går av stapeln den 30 juni 2020.

Uppdatering 2020-06-13:
Nu är stämmohandlingarna klara. Dessa har delats till alla boende, men finns också digitalt. Kontakta blomqvistlarsson@gmail.com om du behöver handlingarna digitalt.

Inför årsstämman
Givet läget med coronapandemin och den stora ovissheten när vi kan träffas som vanligt igen har styrelsen bestämt att inte ta några som helst risker.

Därför arrangeras inget fysiskt möte, utan mötet blir digitalt! 
Årets årsstämma blir således en digital sådan. Det som krävs för att delta är att du har en dator med högtalare eller hörlurar samt mikrofon, eller en surfplatta eller en så kallad smartphone med tillgång till internet. Vi återkommer med mer information i samband med kallelsen till årsstämman, inklusive ett par tillfällen i god tid innan stämman där de som vill kan testa tekniken tillsammans.

Samtidigt vet vi att alla inte kan vara med digitalt. Här erbjuder en ny och tillfällig lagstiftning två andra möjligheter: poströstning samt ombudsröstning.

Vi erbjuder därför poströstning för den som så önskar!
I samband med kallelsen kommer vi att dela ut ett poströstningsformulär, med tydliga instruktioner om hur du går till väga för att göra din röst hörd vid årsstämman via poströst. Dessa poströster kommer att behöva samlas in senast ett par dagar innan stämman.

Vi erbjuder även ombudsröstning för den som så önskar!

Detta är normalt inte möjligt, men nu finns som sagt en ny och tillfällig lag som gör detta möjligt just i år. Det innebär rent konkret att du som vill använda denna möjlighet kan utse någon annan att delta vid den digitala stämman i ditt ställe.
Den nya lagen innebär att:

  • Ett ombud med fullmakt kan företräda fler än en medlem.
  • Även personer utanför föreningen kan agera som ombud.

För att använda denna möjlighet krävs att en underskriven ombudsfullmakt fylls i och lämnas in till styrelsen ett par dagar innan stämman. Även här kommer mer information i samband med kallelsen.

Allt sammantaget är vår förhoppning att alla medlemmar som vill ges möjlighet att göra sin röst hörd på stämman, trots pågående coronapandemi.

OBS! Har du ett förslag till årsstämman? Lämna in en motion senast 3 juni!
Har du ett förslag som du vill att årsstämman ska ta ställning till? Välkommen att lämna in en motion! För att den ska kunna behandlas av stämman krävs dock att du lämnar in motionen senast onsdag den 3 juni, antingen i den vita brevlådan innanför porten på Johan Enbergs väg 36 eller via e-post till blomqvistlarsson@gmail.com.

Vill du ha stämmohandlingarna digitalt?
Meddela det i så fall till blomqvistlarsson@gmail.com, och var noga med att ange såväl ditt lägenhetsnummer som efternamn, så kommer vi inte att behöva trycka upp och dela ut pappersvarianten till just dig.

                     // Styrelsen i Brf Marskalken 1

Av: styrelsen, maj 22, 2020
Tillbaka