Justerad avgift för övernattningsrummet

För att täcka ökade kostnader för förbrukningsmaterial mm, samt för att göra det enklare att hantera, så har styrelsen beslutat att justera kostnaden för bokning av övernattningsrummet.

Kostnaden är nu 300 kronor per natt, men samma pris alla årets dagar. Den som redan har en liggande bokning blir förstås debiterad enligt tidigare pris.

Tidigare har övernattningsrummet kostat 250 kronor per natt, alternativt 350 kronor under storhelger. Denna kostnad har varit densamma i många år.

Av: styrelsen, januari 22, 2023
Tillbaka