Föreningens strategi gällande stambyte

Våra stammar mår – trots sin ålder – bra!
Behovet av stambyte bestäms till syvende och sist utifrån en faktor: hur stammarna mår. I det sammanhanget spelar det mindre roll hur gamla de är i år räknat, utan det viktigaste är hur det faktiskt ser ut.

Vår förening har sedan 2005 låtit entreprenören Avloppsteknik underhålla våra stammar med en särskild metod och med ett visst intervall, och vi har även återkommande låtit inspektera stammarnas status. Vid de inspektioner som görs används såväl kamera som ultraljud för att bedöma status på godset, det vill säga hur mycket av stammens väggar som finns kvar. Utöver det har det också genomförts partiella stambyten, som innebär att vi passar på att byta stammar och/eller stickledningar när ett badrum eller kök ska renoveras. (Det är bland annat därför det är så viktigt att
man informerar föreningens styrelse i god tid innan man renoverar i sin lägenhet.)

Underhåll enligt plan
Underhållet av våra stammar sköts enligt en plan som innebär att vi vart 10:e år gör rent våra lodräta huvudstammar i respektive trappuppgång, och att vi vart femte år gör rent de stickledningar som går från varje lägenhet (kök och badrum) ut till dessa stora stammar.

I år (2021) har vi vi genomfört underhåll av stickledningar i samtliga lägenheter och om ytterligare fem år, 2026, är det återigen dags för underhåll av de stora stammarna, och så fortsätter cykeln.

Inspektionen 2017 gav positiva besked
Den senaste inspektionen av våra stammar genomfördes 2017. Då konstaterades det att våra stammars allmänkondition är i mycket gott skick. Det är till och med så att våra stammar är i generellt bättre skick än vad som är dagens standard för nybyggnation. Med det menas att våra stammar fortfarande har tjockare gods än helt nya stammar, vilket innebär att det fortfarande finns mycket att slita på.

Var går gränsen för stambyte?
Vad är det då som gör att våra stammar mår förhållandevis bra, och var går gränsen för när vi måste göra stambyte? Svaret på den första frågan är: återkommande underhåll, och att underhållet görs på ett sådant sätt att det inte åsamkar skada och onödigt slitage på ledningar och stammar.

Gränsen för när vi i vår förening måste genomföra stambyte har satts vid när det inte längre är möjligt att underhålla stammarna enligt den metod som används. En tumregel man kan använda är att gränsen går vid cirka 1,5 mm tjocklek på godset de större rören. Inspektionen 2017 visade att status i vår fastighet är i snitt 3,8 mm, och då ska tilläggas att snittet dras ned av ett fåtal ställen med sämre status, framför allt i nedre delen av fastigheten.

Inte aktuellt med stambyte på överskådlig tid
Rekommendationen är att vår förening börjar planera för stambyte (av det som då återstår att byta) när vi närmar oss strax under 2,5 mm i tjocklek. Detta beräknas för just vår fastighet att inte vara aktuellt inom de närmaste 10 åren, och antagligen inte ens de närmaste 20 åren. Detta förutsätter dock att vi fortsätter ta hand om våra stammar.

Av: styrelsen, december 8, 2020
Tillbaka