Avgiftshöjning från januari 2023

Vi har nu gått igenom budget 2023 med vår ekonomiska förvaltare, och har kommit fram till att vi behöver höja avgifterna med 10% från januari 2023.

Vi har en sällan skådad situation med kraftiga kostnadsökningar. Höjda räntor, höjda elpriser, ökade fjärrvärmekostnader, dyrare vatten samt generell inflation på alla varor och tjänster som föreningen köper in. Föreningen har en bra kassa och låga lån, och det är vi mycket tacksamma för i det läge vi befinner oss i, men även vi behöver kompensera för ökade kostnader genom att höja avgifterna mer än tidigare aviserat för att gå runt (tidigare aviserat var 2,5% höjning).

Genom att öka avgifterna, minska kostnaderna, och öka andra intäkter så kan vi se till att vår förening även i fortsättningen är en förening med bra ekonomi vilket vi alla tjänar på i längden.

Av: styrelsen, december 4, 2022
Tillbaka