Dokument

Namn Storlek

Här hittar du handlingarna inför årsstämman 2022. Samtliga handlingar har även delats ut i samtliga medlemmars brevlådor.

Utöver handlingarna ovan finns även en sent inkommen motion, som inte hann behandlas av styrelsen innan handlingarna skickades på tryck. Motionen samt styrelsens utlåtande delas istället ut separat samt finns här nedanför.